Σχεδιασμός -> εγκατάσταση -> εκσυγχρονισμός

Μια ατομική προσέγγιση σε κάθε πελάτη με επαγγελματική υλοποίηση του έργου.

Οι Υπηρεσίες μας

Σχεδιασμός δικτύου

Ανάλυση, σχεδιασμός νέου δικτύου, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών.

Καλωδιακό δίκτυο

Εγκατάσταση καλωδιακής υποδομής που αποτελείται από χαλκό και οπτικούς αγωγούς.

Ασύρματο δίκτυο

Σχεδιασμός με τον ακριβή υπολογισμό ασύρματων δικτύων και μικροκυματικών ζέυξεων

Εξοπλισμός

Εγκατάσταση, διαμόρφωση εξοπλισμού δικτύου για τις εργασίες σας.

Ανάλυση

Ανάλυση του υπάρχοντος - μελλοντικού έργου για τον εντοπισμό ελλείψεων και σφαλμάτων στο σύστημα ασφαλείας.

Ασφάλεια

Προστασία δικτύων, εξοπλισμού, χρηστών, έργων με τη χρήση σύγχρονων αλγορίθμων και εργαλείων.

Συνεργάτες

Τα προϊόντα που εμπιστευόμαστε και δουλεύουμε κάθε μέρα.
0
Έτοιμα έργα
0
Στην εκτέλεση
0
Προγραμματισμένα
0
Αριθμός ομάδων

Τι λένε οι πελάτες μας για εμάς